ფინანსური მონაცემები

  კომპანიის წლიური ანგარიშგება და აუდიტორის დასკვნა.
  სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება

  მონაცემები

   

  2018 წლის პირველი, მეორე და მესამე კვარტალი, იანვარი - სექტემბერი

  ფინანსური მონაცემები

   

  2018 წლის პირველი და მეორე კვარტალი, იანვარი -ივნისი.

  ფინანსური მონაცემები

   

   

  2018 წლის პირველი კვარტალი, იანვარი- მარტი

  ფინანსური მონაცემები

   


  2017 წლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება.

  ფინანსური მონაცემები

   

    

  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 01.01.2017 -30.09.2017

  ფინანსური მონაცემები

  სადაზღვევო პროდუქტთა ვრცელი არჩევანი
  საერთაშორისო დაფარვებით.

  გაიგე მეტი