სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა

პროდუქტები

სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის მიმართულებით Global Benefits Georgia ახორციელებს სადაზღვევო საქმიანობას კორპორატიული სექტორისთვის. მომხმარებელს კი Global Benefits Group-თან ერთად შემუშავებულ საერთაშორისო პროდუქტებსა და მომსახურებებთან ერთად, ასევე, სპეციალურად ქართული ბაზრისთვის შექმნილ სრულიად ახალ, საერთაშორისო დაფარვის სადაზღვევო პოლისებს სთავაზობს. სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის კუთხით კომპანიის პორტფელის ანდერრაიტინგი  Global Benefits Group-ის პლატფორმაზე მუშავდება. ეს კი, თავის მხრივ, საშუალებას გვაძლევს შევიმუშავოთ პროდუქტი, რომელიც გეოგრაფიულ საზღვრებს ცდება.

 

Global Benefits Georgia-ს პორტფელი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის მიმართულებით ჯანმრთელობის, კრიტიკული დაავადებების, სიცოცხლისა და შრომისუუნარობის დაზღვევას,  ასევე სამოგზაურო და ATMSafe-ის დაზღვევებს  მოიცავს.

 

Global Benefits Georgia ქართული ბაზრისთვის  უნიკალური მახასიათებლებითა და მომსახურების მაღალი სტანდარტით გამორჩეულ საერთაშორისო სამედიცინო მომსახურების პროდუქტების ფართო არჩევანს ხდის ხელმისაწვდომს. თითოეულ პროდუქტს დაფარვის მაღალი ლიმიტები და გლობალური გეოგრაფიული არეალი აქვს. ყველა ტიპის სადაზღვევო პოლისის შეძენისას გემსახურებათ პირადი რისკების მართვის მენეჯერი. ის გიწევთ კონსულტაციას, გეხმარებათ სამედიცინო დაწესებულებებისა თუ სპეციალისტების შერჩევაში, უზრუნველყოფს წარმოქმნილი სამედიცინო ხარჯების დროულ ანაზღაურებას სადაზღვევო პროდუქტის დაფარვებთან შესაბამისობაში. სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობისას თქვენ  სარგებლობთ თავისუფალი არჩევანის უფლებით, შესაბამისად კონკრეტული პროვაიდერული სამედიცინო დაწესებულებებით არ ხართ შეზღუდულნი, შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენთვის სასურველ ლიცენზირებულ დაწესებულებასა თუ სპეციალისტს და მიიღოთ სადაზღვევო ანაზღაურება სწრაფად და მარტივად.

Benefits Protector

Benefits Protector ადგილობრივ მომხმარებლზე გათვლილი სადაზღვევო პროდუქტია, რომელიც  მომხმარებელს განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში საშუალებას აძლევს,   სადაზღვევო დაფარვებითა და პროვაიდერთა თავისუფალი არჩევანით მსოფლიოს ნებისმიერ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ისარგებლოს. დანახარჯთა ანაზღაურების სისტემა  საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიღებულ ნებისმიერ სამედიცინო მომსახურებაზე ერთნაირია. Benefits Protector წარმოდგენილია ჯანმრთელობის დაზღვევის 4 საფეხურიანი (STEP) სისტემით, რომელიც განსხვავებულ დაფარვებსა და ლიმიტებს მოიცავს. ოთხივე ბარათის ფარგლებში მოქმედებს 100%-იანი ანაზღაურება ყველა მომსახურებაზე. ბარათებზე ვრცელდება სხვადასხვა პირობები, დაფარვის სქემა მოიცავს:
 • პირადი მენეჯერის მომსახურება
 • ყველა სტაციონარული და მასთან ასოცირებული ხარჯების დაფარვას საერთაშორისო მასშტაბით
 • რადიოთერაპია, ქიმიოთერაპია, ონკოლოგიას
 • ამბულატორიული მომსახურების გლობალური დაფარვას;
 • ქრონიკული დაავადებებს
 • სტომატოლოგიურ მომსახურებას სრულად ლიმიტის ფარგლებში
 • ჰომეოპათიური მედიკამენტებს, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებს, იმუნომოდულატორებს, იმუნოსტიმულატორებს
 • მშობიარობისას აყვანილი ექიმის და ექსკლუზიური პალატის ხარჯებს სრულად ლიმიტის ფარგლებში
 • დაავადებათა პროფილაქტიკას ვრცელი ჩამონათვალით მსოფლიოს მასშტაბით
 • ფიზიოთერაპიას
 • ალტერნატიულ სამედიცინო მკურნალობას
 • ორგანოთა ტრანსპლანტაციას
 • მედდის მომსახურებას ბინაზე
 • დაუზღვეველი ახალშობილის პრობლემატიკის დაფარვას
 • ფსიქიატრიული დაავადებების მკურნალობას
 • რეპატრიაციას

Health Protector

Health Protector - არის Global Benefits Georgia-სა და Global Benefits Group-ის ერთობლივი პროდუქტი, რომელიც სპეციალურად ადგილობრივი სადაზღვევო დაფარვებისა და თურქეთის ყველაზე წარმატებულ, კერძო სამედიცინო ჰოსპიტალურ და ამბულატორულ ქსელ ACIBADEM-თან თანამშრომლობით შეიქმნა. ამ სადაზღვევო პროდუქტის მფლობელები  თურქეთის ტერიტორიაზე ACIBADEM-ის ქსელში არსებული ყველა სამედიცინო დაწესებულების მომსახურებით ისარგებლებენ, სადაც Global Benefits Georgia პირდაპირ ანგარიშსწორებას განახორციელებს. საქართველოს ტერიოტორიაზე ეს პროდუქტი Benefits Protector-ის მსგავსად მოქმედებს და მომხმარებელი სრულად თვისუფალია სამედიცინო მომსახურების პროვაიდერთა არჩევანში;

 

ACIBADEM 1991 წელს დაარსებული წამყვანი კერძო სამედიცინო მომსახურების პროვაიდერია თურქეთში, რომელიც დაკომპლექტებულია ჯანდაცვის უმაღლესი კლასის სპეციალისტებით. უახლესი სამედიცინო ტექნიკისა და მაღალტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის მეშვეობით ხორციელდება  ფართო დიაგნოსტიკური და სამკურნალო მომსახურებები. ACIBADEM-ის ქსელში  21 სრული მომსახურების მქონე ზოგადი პროფილის საავადმყოფო და 17 ამბულატორიული კლინიკაა ჩართული. ქსელის ყველა დაწესებულება ხელმძღვანელობს გაერთიანებული საერთაშორისო კომისიის მიერ დადგენილი სტანდარტით.


 • ჰოსპიტალური და დღის სტაციონალური მომსახურების ხარჯები
 • ორსულობა და მშობიარობა
 • ამბულატორიული მომსახურება (მათ შორის მედიკამენტები)
 • Health Protector-ით დაზღვევის მომსახურებაში შედის სასწრაფო სამედიცინო ევაკუაცია და ტრანსპორტირება საჰაერო გზით
 • შესაძლებელია როგორც 100%-იანი, ასევე თანადაფინანსების სქემების შემუშავება

 

სამედიცინო დაფარვა

HEALTH PROTECTOR
ვალუტა: ევრო
მომსახურების ჩამონათვალი
ნაწილი 1
სამედიცინო ხარჯები
CRYSTAL DIAMOND
ჯამური წლიური ლიმიტი ერთ ადამიანზე  80 000 500 000
სტაციონალური მომსახურება;
პალატაში განთავსება, კვება, მედდის მომსახურება, საოპერაციო და რეანიმაციის ხარჯები. მედიკამენტები, სპეციალისტის მომსახურება, დამხმარე სამედიცინო მოწყობილობები და ენდოპროთეზირება.განთავსება (ნახევრად ლუქს პალატა) და კვება, მედდის მომსახურება, საოპერაციო, სპეციალისტების ანაზღაურება, მედიკამენტები,სასწრაფო დახმარების და ოპერაციის შემდგომი პალატა. რეანიმაციის და კორონარული მკურნალობის განყოფილება. დამხმარე სამედიცინო საშუალებები და პროთეზები

 

 

ყველა სადიაგნოსტიკო კლინიკურ–ლაბორატორიული და ინსტუმენტული კვლევები, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევები (კომპ.ტომოგრაფია, მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია, პოზიტრონ–ემისიური ტომოგრაფია და სხვა)ყველა სადიაგნოსტიკო პროცედურა და ანალიზი.კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები და რენტგენი.მაღალტექნოლოგიური სკანირებები (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ- რეზონანსული ტომოგრაფია და პოზიტრონ- ემისიური ტომოგრაფია და სხვა

 

 

სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია და ონკოლოგია

 

 

ორგანოების გადანერგვა

50 000

100 000

დღის სტაციონარი
საავადმყოფოს ხარჯი, (ხარჯების ანაზღაურება დღის სტაციონარში, ღამისთევის გარეშე)

 

 

ამბულატორიული მკურნალობა
( 20% თანაგადახდა ყველა ამბულატორიულ მომსახურებაზე Crystal-ის ბარათით )
პრაქტიკოსი ექიმის და სპეციალისტის კონსულტაცია და მკურნალობა. გამოწერილი მედიკამენტები.სადიაგნოსტიკო პროცედურები და ანალიზები კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები და რენტგენი მაღალტექნოლოგიური კვლევები (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია და პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია და სხვა) 1600

 

სხვა დაფარვები
სხიური თერაპია, ქიმიოთერაპია და ონკოლოგია

 

 

ფიზიოთერაპია ( სეანსების რაოდენობა) 20

30

ქრონიკული დაავადებები
კონსულტაცია მკურნალობა, მედიკამენტები და საავადმყოფოს ხარჯები

3 000

3 500

ფსიქიატრიული მკურნალობა

 

1 500

ბინაზე მოვლა ( 90 დღის განმავლობაში)

 

 

რეაბილიტაცია სტაციონარული მკურნალობის შემდეგ

 

1 000

სასწრაფო დახმარების ხარჯები

 

 

პრევენციული მკურნალობა (იმუნიზაციის ჩათვლით)

 

300
ორსულობა/მშობიარობა
ორსულობა/მშობიარობა ( 4 თვიანი მოცდის პერიოდი)

 

5 000
პრენატალური ზრუნვა, მშობიარობა, პოსტნატალური ზრუნვა და გართულებები

 

 

მშობიარობისთვის სამშობლოში გამგზავრების ხარჯი (მაქს. ორსულობის მე-7 თვემდე)

 

50%

ახალშობილის დაზღვევა ახალშობილის მკურნალობის ჩათვლით პირველი 14 დღე, მხოლოდ დაფარული ორსულობის შემთხვევაში

 

5 000

ბავშვის მოვლა იმუნიზაციის ჩათვლით 12 თვემდე (ხელმისაწვდომია მაშინ, როცა დაზღვეულია ახალშობილი)

 

6 ვიზიტი

ნაწილი 2

სამედიცინო დახმარება & რეპატრიაცია

სამედიცინო ინფორმაცია გამგზავრებამდე

 

 

დისტანციური სამედიცინო კონსულტაცია

 

 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

 

 

ექიმის მიმართვა

 

 

გადაუდებელი ევაკუაცია

 

 

გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვლილის ჩამოსვენება ან ადგილზე დაკრძალვა  15 000  15 000
ომისა და ტერორიზმის დაფარვა (ერთ ადამიანზე/ერთ შემთხვევაზე) (ერთ მოვლენაზე მაქს.თანხა)

80 000
700 000

175 000
700 000

შეავსეთ სადაზღვევო განაცხადი

Global Protector

Global Protector-ის სადაზღვევო პოლისი არის ყოვლისმომცველი საერთაშორისო სამედიცინო გეგმა მულტინაციონალური ორგანიზაციებისა და ინდივიდებისთვის.

 

პროდუქტი მოიცავს  ხუთ გლობალური დაფარვების მქონე ბარათს - Basic, Basic +, Silver, Gold, Platinum და მათზე ვრცელდება სხვადასხვა პირობები. ერთ ადამიანზე  წლიური ლიმიტი ბარათების მიხედვით იცვლება და 3,000,000 ევროს აღწევს. კლინიკებთან, როგორც ჰოსპიტალიზაციის, ასევე დღის სტაციონარის შემთხვევაში ხდება პირდაპირი ანგარიშსწორება. ხელმისაწვდომია კლინიკების შეუზღუდავი ჩამონათვალი და თავისუფალი არჩევანი.

 

დაფარვები მოიცავს:

 

 • ყველა სტაციონარული (მათ შორის, დღის სტაციონარი) ხარჯების დაფარვას. ასევე, დამატებითი მომსახურებების ხარჯების დაფარვას სპეციალისტების, ქირურგებისა და ანესთეზიოლოგების მომსახურების საფასურის ჩათვლით
 • ამბულატორიული მომსახურების დაფარვა (კონსულტაციები, მკურნალობა და გამოწერილი მედიკამენტები)
 • ქრონიკული დაავადებები
 • ალტერნატიული სამედიცინო მკურნალობა - ქიროპრაქტიკა, ოსტეოპათიური, ჰომეოპათიური და ჩინური მედიცინა
 • ფინანსური კომპენსაცია ჰოსპიტალიზაციისას
 • ორსულობა/მშობიარობა, მათ შორის საზღვარგარეთ
 • ფსიქიატრიული დაავადებების მკურნალობა
 • სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ რეაბილიტაცია
 • ექთნის მომსახურება ბინაზე
 • გადაუდებელი სამედიცინო ევაკუაცია და საჰაერო ტრანსპორტირება
 • ბენეფიტები ოჯახის წევრებისათვის და თანხმლები პირების ხარჯების ანაზაურება
 • სამედიცინო მომსახურება ომისა ან ტერორიზმის დროს
 • თქვენი უკმაყოფილების შემთხვევაში, გადახდილი პრემიის სრულად უკან დაბრუნება 14 დღის განმავლობაში
 • რეპატრიაცია

 

სამედიცინო დაფარვა

GLOBAL PROTECTOR
ვალუტა: ევრო
მომსახურების ჩამონათვალი
ნაწილი 1
სამედიცინო ხარჯები
BASIC SILVER GOLD PLATIUM
ჯამური წლიური ლიმიტი ერთ ადამიანზე  100 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000
სტაციონალური მომსახურება;
პალატაში განთავსება, კვება, მედდის მომსახურება, საოპერაციო და რეანიმაციის ხარჯები. მედიკამენტები, სპეციალისტის მომსახურება, დამხმარე სამედიცინო მოწყობილობები და ენდოპროთეზირება.განთავსება (ნახევრად ლუქს პალატა) და კვება, მედდის მომსახურება, საოპერაციო, სპეციალისტების ანაზღაურება, მედიკამენტები,სასწრაფო დახმარების და ოპერაციის შემდგომი პალატა. რეანიმაციის და კორონარული მკურნალობის განყოფილება. დამხმარე სამედიცინო საშუალებები და პროთეზები

 

 

 

 

ყველა სადიაგნოსტიკო კლინიკურ–ლაბორატორიული და ინსტუმენტული კვლევები, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევები (კომპ.ტომოგრაფია, მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია, პოზიტრონ–ემისიური ტომოგრაფია და სხვა)ყველა სადიაგნოსტიკო პროცედურა და ანალიზი.კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები და რენტგენი.მაღალტექნოლოგიური სკანირებები (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ- რეზონანსული ტომოგრაფია და პოზიტრონ- ემისიური ტომოგრაფია და სხვა)

 

 

 

 

სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია და ონკოლოგია

 

 

 

 

თავმდგმურისთვის (მშობლისთვის) ხარჯის ანაზღაურება თითოულ ღამეზე, რომელსაც საავადმყოფოში ჰყავს 16 წლამდე ასაკის დაზღვეული შვილი 30
მაქს. 30 დღ
100
მაქს. 30 დღ
100
მაქს. 30 დღ
100 
მაქს. 45 დღ
ორგანოთა ტრანსპლატაცია

50 000

100 000

150 000

200 000

დღის სტაციონარი
საავადმყოფოს ხარჯი, (ხარჯების ანაზღაურება დღის სტაციონარში, ღამისთევის გარეშე)

 

 

 

 

ამბულატორიული მკურნალობა
ზოგადი პროფილის ექიმის/სპეციალისტის კონსულტაცია და მკურნალობა. გამოწერილი მედიკამენტები. სადიაგნოსტიკო კლინიკურ–ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევები

 

1 600

 

 

სხვა დაფარვები
სხიური თერაპია, ქიმიოთერაპია და ონკოლოგია

 

 

 

 

ფიზიოთერაპია ( სეანსების რაოდენობა) 10 20 30 40
ალტერნატიული სამედიცინო მკურნალობა: ქიროპრაქტიკა, ოსტეოპათია, აკუპუნქტურა, ჰომეოპათია, ან ჩინური მედიცინა პირველი 2 ვიზიტის შემდეგ
მაქსიმალური ასანაზღაურებელი თანხა და მაქსიმალური ვიზიტების რაოდენობა სადაზღვევო წლის განმავლობაში

 

350
10 ვიზიტი
750
20 ვიზიტი
1 500
40 ვიზიტი
მაქსიმალური ასანაზღაურებელი თანხა ერთ ვიზიტზე

 

40 40 75
ქრონიკული დაავადებები
კონსულტაციების, დიაგნოსტირების, მკურნალობის, მედიკამენტებისა და სტაციონარის ხარჯის ანაზღაურება (ანაზღაურდება პირველი 24 თვის შემდგომ, ხოლო BASIC + ბარათისათვის 9 თვის შემდგომ)

 

3 000

3 500 7 000
ფსიქიატრიული მკურნალობა

 

 

1 500 2 000
მედდის მომსახურება ბინაზე, მაქსიმუმ 90 დღის განმავლობაში

 

 

 

 

ორსულობა/მშობიარობა ( 4 თვიანი მოცდის პერიოდის შემდგომ )
მშობიარობა

 

 

2 000 10 000
მშობიარობის გართულებები

 

 

 

 

მშობიარობისთვის სამშობლოში გამგზავრების ხარჯი

 

 

50% 50%
ახალშობილის დაზღვევა ახალშობილის მკურნალობის ჩათვლით

 

 

 

75 000

ახალშობილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯი- დაფარვას დაუქვემდებარებელი ორსულობის შემთხვევაში (მხოლოდ უბედური და გადაუდებელი შემთხვევები)

75 000

75 000

75 000

75 000

რეაბილიტაცია და პროფილაქტიკური მკურნალობა
სტაციონარული მკურნალობის შემდგომი რეაბილიტაცია

 

 

1 000 1 500
სახმელეთო სასწრაფო დახმარების ხარჯი

 

 

 

 

ყოველწლიური პროფილაქტიკური მკურნალობა

 

 

 

300
სტომატოლოგია
უბედური შემთხვევით გამოწვეული გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება

 

500 1 500 4 000
სტომატოლოგიური მკურნალობა (25%-იანი თანაგადახდა, 6 თვიანი მოცდის პერიოდის შემდგომ; ხოლო 100%-იანი დაფარვა BASIC + სათვის და 6 თვიანი მოცდის პერიოდი მხოლოდ ორთოპედიული და ორთოდონტული სტომატოლოგიური მომსახურებისათვის)

 

 

500 3 000
მშობლიურ ქვეყანაში მკურნალობის ხარჯის ანაზღაურება შენიშვნა: თუ მშობლიური ქვეყანა ხვდება დაფარვის არეალით განსაზღვრულ ქვეყნებს შორის.

 

 

 

 

ომი და ტერორიზმის დაფარვა: ერთ პირზე/ერთი კონკრეტული შემთხვევა; მაქსიმალური ლიმიტი 100,000
700,000
175,000
700,000
175,000
700,000
175,000
700,000
დაფარული ტერიტორიის გარეთ დაფარვა მაქსიმუმ 30 თანმიმდევრული დღე

 

 

 

 

* დაფარული ტერიტორიის გარეთ დაფარვა არ ითვალისწინებს გეგმიურ მომსახურებებს და ისეთ მომსახურებებს, რომლის დროში გადავადება არის შესაძლებელი, ასევე მშობიარობას
ნაწილი 2
სამედიცინო დახმარება & რეპატრიაცია
სამედიცინო ინფორმაცია გამგზავრებამდე

 

 

 

 

დისტანციური სამედიცინო კონსულტაცია

 

 

 

 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

 

 

 

 

ექიმის მიმართვა

 

 

 

 

გადაუდებელი ევაკუაცია 100 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვლილის ჩამოსვენება, ან ადგილზე დაკრძალვა 15 000 15 000 15 000 15 000
რეპატრიაციის შემდგომი სამედიცინო ხარჯი

 

 

 

 

ნაწილი 3
მგზავრობისა და დაბინავების ხარჯები
თანმხლები პირის მგზავრობა და ხარჯი, ერთი პირის მგზავრობისა და დაბინავების ხარჯი, დაზღვეულის გადაუდებელი ევაკუაციისას დაზღვეული პირის თანხლების მიზნით, ან გარდაცვლილის რეპატრიაციის შემთხვევაში. (ერთ პირზე/ერთი ევაკუაციის შემთხვევაში) 3 500 3 500 3 500 3 500
ოჯახის წევრის მგზავრობა და დაბინავება გამოწვეული ოჯახის წევრის გაუთვალისწინებელი უბედური შემთხვევით, ან გარდაცვალებით (მაქსიმუმ 1 პირი) (ერთ პირზე/ერთი ევაკუაციის შემთხვევაში) დაბინავების ხარჯი ანაზღაურდება მაქსიმუმ 15 დღის განმავლობაში, ორმხრივი ბილეთი ანაზღაურდება თუ სამშობლოში დაბრუნება ხდება 3 კვირის განმავლობაში 3 500 3 500 3 500 3 500
ნაწილი 4
ფულადი ბენეფიტები ჰოსპიტალიზაციისა და სრული გამოჯანმრთელებისას
ჰოსპიტალიზაციისას ანაზღაურება იწყება პირველი 28 თანმიმდევრული დღის შემდეგ. ანაზღაურდება მაქსიმუმ 50 თანმიმდევრული დღე (თითოეულ სრულ დღეზე)

 

 

 

100
გამოჯანმრთელებისას ანაზღაურება იწყება 1 სრული კვირის გასვლის შემდეგ, როდესაც დაზღვეული გამოეწერება კლინიკიდან (თითოეულ სრულ კვირაზე/მაქსიმუმ ანაზღაურდება 10 კვირა)

 

500 500 500

შეავსეთ სადაზღვევო განაცხადი

Student Protector

Global Benefits Georgia-მ სპეციალურად ქართველი და საერთაშორისო სტუდენტებისთვის შეიმუშავა სამედიცინო დაზღვევის პროდუქტი, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა დაცვას გაუთვალისიწინებელი სამედიცინო ხარჯებისგან,  სრულად აკმაყოფილებს წამყვანი უნივერსიტეტების მოთხოვნებს და იძლევა საშუალებას სადაზღვევო სქემა თითოეული სტუდენტის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე იქნას ადაპტირებული. Global Benefits Georgia-ს სადაზღვევო პოლისით სარგებლობისას, მომხმარებელს წვდომა აქვს Global Benefits Group-ის მსოფლიო სამედიცინო ქსელის 10 000-მდე მაღალი სტანდარტის სამედიცინო პროვაიდერთან, სადაც პირდაპირი ანგარიშსწორება ხორციელდება და სტუდენტი თავისუფალია დანახარჯებისა და მათი ანაზღაურების პროცედურებისგან. ასევე მოქმედებს 24 საათიანი მსოფლიო სატელეფონო ასისტანსის GBG Assist-ის ცხელი ხაზი, სადაც მაღალკვალიფიციური პერსონალი უწევს კონსულტაციას და ეხმარება სადაზღვევო პოლისის მფლობელებს სამედიცინო მომსახურების დაგეგმვაში.

 

Student Protector-ის პოლისით სარგებლობისას შესაძლებელია შეირჩეს სასურველი გეოგრაფიული და სამედიცინო დაფარვა:

 

გეოგრაფიული დაფარვა:

 

 • საქართველო/განათლების ქვეყანა

სამედიცინო დაფარვა

STUDENT PROTECTOR
ვალუტა: ევრო
მომსახურების ჩამონათვალი
ნაწილი 1
სამედიცინო ხარჯები
CRYSTAL DIAMOND
წლიური აგრეგირებული ლიმიტი 80 000 500 000
სტაციონალური მკურნალობა
განთავსება (ნახევრად ლუქს პალატა) და კვება, მედდის მომსახურება, საოპერაციო, სპეციალისტების ანაზღაურება, დანიშნული მედიკამენტები, სასწრაფო დახმარების და ოპერაციის შემდგომი პალატა. რეანიმაციის და კორონარული მკურნალობის განყოფილება. დამხმარე სამედიცინო საშუალებები და პროთეზები

 

 

ყველა სადიაგნოსტიკო პროცედურა და ანალიზი.კლინიკურ-ლაბორატორიული კვლევები და რენტგენი.მაღალტექნოლოგიური სკანირებები (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია და სხვა)

 

 

სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია და ონკოლოგია

 

 

ორგანოების ტრანსპლანტაცია 50 000 100 000
დღის სტაციონარი
საავადმყოფოს ხარჯი (ხარჯის ანაზღაურება დღის სტაციონარში, ღამისთევის გარეშე)

 

 

ამბულატორიული მკურნალობა
( 20% თანაგადახდა ყველა ამბულატორიულ მომსახურებაზე Crystal-ის ბარათით )
პრაქტიკოსი ექიმის და სპეციალისტის კონსულტაცია და მკურნალობა. დანიშნული მედიკამენტები. სადიაგნოსტიკო პროცედურები და ანალიზები, კლინიკურ-ლაბორატორიული კვლევები და რენტგენი, მაღალტექნოლოგიური კვლევები. (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია,პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია და სხვა) 1 600

 

სხვა დაფარვები
სხვიური თერაპია, ქიმიოთერაპია და ონკოლოგია

 

 

ფიზიოთერაპია ( სეანსების რაოდენობა ) 20 30
ქრონიკული დაავადებები
კონსულტაცია, მკურნალობა, მედიკამენტები და საავადმყოფოს ხარჯი 3 000 3 500
ფსიქიატრიული მკურნალობა

 

1 500
ბინაზე მოვლა
( 90 დღის განმავლობაში )

 

 

სტაციონარული მკურნალობის შემდეგომი რეაბილიტაცია

1 000
სასწრაფო დახმარების ხარჯი

 

 

პრევენციული მკურნალობა (იმუნიზაციის ჩათვლით)

 

300
ორსულობა/მშობიარობა
ორსულობა/მშობიარობა ( 4 თვიანი მოცდის პერიოდი)

 

5000
პრენატალური ზრუნვა, მშობიარობა, პოსტნატალური ზრუნვა და გართულებები

 

 

მშობიარობისთვის სამშობლოში გამგზავრების ხარჯი
(მაქს. ორსულობის მე-7 თვემდე)

 

50%
ახალშობილის დაზღვევა, ახალშობილის მკურნალობის ჩათვლით პირველი 14 დღე, მხოლოდ დაფარული ორსულობის შემთხვევაში

 

5 000
ბავშვის მოვლა, იმუნიზაციის ჩათვლით 12 თვემდე (ხელმისაწვდომია მაშინ, როცა დაზღვეულია ახალშობილი)

 

6 ვიზიტი
ნაწილი 2 სამედიცინო დახმარება და რეპატრიაცია
სამედიცინო ინფორმაცია გამგზავრებამდე

 

 

დისტანციური სამედიცინო კონსულტაცია

 

 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

 

 

ექიმის მიმართვა

 

 

გადაუდებელი ევაკუაცია

 

 

გარდაცვალების შემთხვევაში, გარდაცვლილის ჩამოსვენება ან ადგილზე დაკრძალვა 15 000 15 000
ომისა და ტერორიზმის დაფარვა
(ერთ ადამიანზე/ერთ შემთხვევაზე)
(ერთ მოვლენაზე მაქს.თანხა)
80 000
700 000
175 000
700 000

 

გეოგრაფიული დაფარვა:

 

 • ევროპა (შვეიცარიის, რუსეთის და დიდი ბრიტანეთის გარდა)
 • მთელი მსოფლიო (ჩრდილოეთ ამერიკის, ჩინეთის, რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის, ჰონგ კონგისა და სინგაპურის გარდა)
 • მთელი მსოფლიო (ჩრდილოეთ ამერიკის გარდა)
 • მთელი მსოფლიო

 

სამედიცინო დაფარვა

STUDENT PROTECTOR
ვალუტა: ევრო
მომსახურების ჩამონათვალი
ნაწილი 1
სამედიცინო ხარჯები
BASIC SILVER
ჯამური წლიური ლიმიტი ერთ ადამიანზე  100 000 1 000 000
სტაციონალური მომსახურება;
პალატაში განთავსება, კვება, მედდის მომსახურება, საოპერაციო და რეანიმაციის ხარჯები. მედიკამენტები, სპეციალისტის მომსახურება, დამხმარე სამედიცინო მოწყობილობები და ენდოპროთეზირება.

 

 

ყველა სადიაგნოსტიკო კლინიკურ–ლაბორატორიული და ინსტუმენტული კვლევები, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევები (კომპ.ტომოგრაფია, მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია, პოზიტრონ–ემისიური ტომოგრაფია და სხვა)

 

 

ონკოლოგია, ქიმიოთერაპია, რადიოთერაპია

 

 

თავმდგმურისათვის (მშობლისათვის) ხარჯების ანაზღაურება თითოულ ღამეზე, რომელსაც საავადმყოფოში ჰყავს 16 წლამდე ასაკის დაზღვეული შვილი. 30
მაქს. 30 დღე
100
მაქს. 30 დღე
ჩვილის პალატაში განთავსების ხარჯები, რომელიც უნდა დარჩეს სტაციონარში მყოფ მეძუძურ დედასთან

 

 

ფულადი ანაზღაურება თითოეულ ღამეზე (თუკი დაზღვეული მკურნალობას გადის საჯარო საავადმყოფოში) 30
მაქს. 10 დღე
50
მაქს. 10 დღე
ორგანოების ტრანსპლანტაცია

50 000

100 000

დღის სტაციონარი
საავადმყოფოს ხარჯი, (ღამისთევის გარეშე ჰოსპიტალიზაციისას)

 

 

ამბულატორიული მკურნალობა
პრაქტიკოსი ექიმის და სპეციალისტის კონსულტაცია და მკურნალობა. გამოწერილი მედიკამენტები. სადიაგნოსტიკო კლინიკურ–ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევები

 

1600
სხვა დაფარვები
ონკოლოგია, ქიმიოთერაპია რადიოთერაპია

 

 

ფიზიოთერაპია (პროც. რაოდენობა) 10

20

ალტერნატიული სამედიცინო მკურნალობა: ქიროპრაქტიკა, ოსტეოპათია, აკუპუნქტურა, ჰომეოპათია ან ჩინური მედიცინა პირველი 2 ვიზიტის შემდეგ
მაქსიმალური ასანაზღაურებელი თანხა და მაქსიმალური ვიზიტების რაოდენობა სადაზღვევო წლის განმავლობაში.

 

350/10 ვიზიტი

მაქსიმალური ასანაზღაურებელი თანხა ერთ ვიზიტზე

 

40

მაქსიმუმალური ასანაზღაურებელი თანხა სადაზღვევო წლის განმავლობაში, ჰომეოპათიური და ჩინური ბალახეული მედიკამენტებით მკურნალობის შემთხვევაში

 

350

ქრონიკული დაავადებები
კონსულტაციების, დიაგნოსტირების, მკურნალობის, მედიკამენტებისა და სტაციონარის ხარჯების ანაზღაურება (ანაზღაურდება პირველი 24 თვის შემდგომ, ხოლო BASIC + ბარათისათვის 9 თვის შემდგომ)

 

3,000 
ფსიქიატრიული მკურნალობა

 

 

მედდის მომსახურება ბინაზე, მაქსიმუმ 90 დღის განმავლობაშ

 

 

ორსულობა/მშობიარობა ( 4 თვიანი მოცდის პერიოდის შემდგომ )
მშობიარობა 

 

 

მშობიარობისვის გართულებები

 

 

მშობიარობისთვის სამშობლოში გამგზავრების ხარჯი

 

 

ახალშობილის დაზღვევა ახალშობილის მკურნალობის ჩათვლით 

 

 

ახალშობილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯი- დაფარვას დაუქვემდებარებელი ორსულობის შემთხვევაში (მხოლოდ უბედური შემთხვევები და გადაუდებელი შემთხვევები) 75 000

75 000

რეაბილიტაცია და პრევენციული მკურნალობა

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომი რეაბილიტაცია

 

 

სახმელეთო  სასწრაფო დახმარების ხარჯები

 

 

ყოველწლიური პრევენციული მკურნალობა

 

 

სტომატოლოგია
გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება

 

500
სტომატოლოგიური მკურნალობა (25%-იანი თანაგადახდა, 6 თვიანი მოცდის  პერიოდის შემდგომ; ხოლო 100%-იანი დაფარვა BASIC + სათვის და 6 თვიანი მოცდის  პერიოდი, მხოლოდ ორთოპედიული და ორთოდონტული სტომატოლოგიური მომსახურებისათვის)

 

 

მშობლიურ ქვეყანაში მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება

შენიშვნა: თუ მშობლიური ქვეყანა ხვდება დაფარვის არეალით განსაზღვრულ ქვეყნებს შორის.

 

 

ომი და ტერორიზმის დაფარვა:

ერთ პირზე/ერთი კონკრეტული შემთხვევა;

მაქსიმალური ლიმიტი

100,000

700,000

 175,000

700,000

დაფარულ ტერიტორიის გარეთ დაფარვა მაქსიმუმ 30 თანმიმდევრული დღე

 

 

* დაფარული ტერიტორიის გარეთ დაფარვა არ ითვალისწინებს გეგმიურ მომსახურებებს და ისეთ მომსახურებებს, რომლის დროში გადავადება არის შესაძლებელი, ასევე მშობიარობას

ნაწილი 2

სამედიცინო დახმარება & რეპატრიაცია

სამედიცინო ინფორმაცია გამგზავრებამდე

 

 

დისტანციური სამედიცინო კონსულტაცია

 

 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

 

 

ექიმის მიმართვა

 

 

გადაუდებელი ევაკუაცია 100 000 1 000 000
რეპატრიაციის შემდგომი სამედიცინო ხარჯი

 

 

გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვლილის ჩამოსვენება ან ადგილზე დაკრძალვა  15 000  15 000

ნაწილი 3

მგზავრობისა და დაბინავების ხარჯები

თანმხლები პირის მგზავრობა და ხარჯი, ერთი პირის მგზავრობისა და დაბინავების ხარჯი, დაზღვეულის გადაუდებელი ევაკუაციისას დაზღვეული პირის თანხლების მიზნით ან გარდაცვლილის რეპატრიაციის შემთხვევაში. (ერთ პირზე/ერთი ევაკუაციის შემთხვევაში) 3500 3500

ოჯახის წევრის მგზავრობა და დაბინავება
გამოწვეული ოჯახის წევრის გაუთვალისწინებელი უბედური შემთხვევით ან გარდაცვალებით (მაქსიმუმ 1 პირი) (ერთ პირზე/ერთი ევაკუაციის შემთხვევაში).

დაბინავების ხარჯი ანაზღაურდება მაქსიმუმ 15 დღის განმავლობაში
ორმხრივი ბილეთი ანაზღაურდება თუ სამშობლოში დაბრუნება ხდება 3 კვირის განმავლობაში

3500 3500

ნაწილი 4

ფულადი ბენეფიტები ჰოსპიტალიზაციისა და სრული გამოჯანმრთელებისას

ჰოსპიტალიზაცია. ანაზღაურება იწყება პირველი 28 თანმიმდევრული დღის შემდეგ. ანაზღაურდება მაქსიმუმ 50 თანმიმდევრული დღე (თითოეულ სრულ დღეზე).

 

 

გამოჯანმრთელების პროცესი. ანაზღაურება იწყება 1 სრული კვირის გასვლის შემდეგ, როდესაც დაზღვეული გამოეწერება კლინიკიდან (თითოეულ სრულ კვირაზე/მაქსიმუმ ანაზღაურდება 10 კვირა).

 

500

შეავსეთ სადაზღვევო განაცხადი

კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა

კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა ქართული და რეგიონული სადაზღვევო ბაზრისთვის ის უნიკალური პროდუქტია , რომელიც მომხმარებელს მძიმე და რთული დიაგნოზის დადგენისას განსხვავებული ლიმიტებით ერთჯერად ფულად ანაზღაურებას სთავაზობს (20 000, 50 000 ან 100 000 ევროს ოდენობით). პროდუქტის ღირებულება ხელმისაწვდომია ნებისმიერი სოციალური ჯგუფისთვის და განისაზღვრება ინდივიდუალურად ასაკობრივ და გენდერულ ჭრილში.

კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა ფარავს შემდეგ 7 დაავადებას: ავთვისებიანი სიმსივნე, ინსულტი, გულის შეტევა, თირკმლის უკმარისობა, მრავლობითი სკლეროზი, კორონარული არტერიის შუნტირება და ძირითადი ორგანოს გადანერგვა.

სიცოცხლისა და შრომისუუნარობის დაზღვევა

სიცოცხლის დაზღვევა, უპირველეს ყოვლისა, დაზღვეულის გარდაცვალების შემთხვევაში  სხვადასხვა სახის რისკების ფინანსური ეფექტისაგან დაცვას გულისხმობს. იმის მიუხედავად, გარდაცვალება ბუნებრივი მიზეზით იქნება გამოწვეული, თუ უბედური შემთხვევის შედეგად. სიცოცხლის დაზღვევა, საბანკო კრედიტისთვის მსესხებლის გარდაცვალების  ან კრიტიკული დაავადებების შედეგად დამდგარი მუდმივი ან დროებითი შრომისუუნარობის შემთხვევაში დაზღვეულისთვის ან მისი ოჯახისთვის ფინანსური დახმარების უზრუნველყოფასაც გულისხმობს.

სამოგზაურო დაზღვევა

საზღვრების გახსნასთან ერთად დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება სამოგზაურო დაზღვევა. Global Benefits Georgia-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური სამოგზაურო დაზღვევა  მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში დაფარვით. პროდუქტი საზღვარგარეთ ვიზიტის დროს გაუთვალისწინებელ ავადმყოფობასთან ან უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებასაც ითვალისწინებს. ყველა სადაზღვევო სამოგზაურო გეგმა მოიცავს შემდეგ დაფარვებს:

 

 • გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება
 • გადაუდებელი სამედიცინო ევაკუცია და რეპატრიაცია
 • თანხმლები პირების ხარჯების ანაზაურება
 • მსოფლიოს წამყვანი სამედიცინო დაწესებულებებით სარგებლობა
 • მრავალენოვანი მომსახურე პერსონალის 24/7 მომსახურება

 

 

პროდუქტის ფარგლებში, როგორც ერთჯერადი, ასევე მრავალჯერადი (42 ან 90 დღემდე სამოგზაურო დღეები წლის მანძილზე) საერთაშორისო დაფარვების სამოგზაურო სადაზღვევო პოლისის შეძენა შეგიძლიათ. ჯგუფური სადაზღვევო პოლისის შეძენის დროს, ასევე შესაძლებელია პროდუქტის პირობების თქვენს საჭიროებებზე მორგება. არჩევითი დამატებითი პირობები მოიცავს:

 

 

 • ფრენის ან სხვა სახით მგზავრობის გამოტოვება-გადადება;
 • უბედური შემთხვევა ან შემთხვევითი სიკვდილი;
 • პირადი პასუხისმგებლობისა და ქონების დაზიანების დაზღვევა;
 • ბარგის დაკარგვა ან დაგვიანებით ჩამოსვლა;
 • პასპორტის დაკარგვა;
 • იურიდიული ხარჯები;
 • არასამედიცინო ევაკუაცია ომისა და ტერორიზმის დროს;

 

 

არჩევანის მრავალფეროვნება საშუალებას გაძლევთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტი შეიძინოთ.

სადაზღვევო პროდუქტთა ვრცელი არჩევანი
საერთაშორისო დაფარვებით.

გაიგე მეტი