“დაზღვევა საზღვრებს გარეშე!”

  რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია.

  ბენეფიტსის 5 კანონი

  ჩვენს შესახებ
  01

  საქართველოში შეძენილი დაზღვევა მოქმედებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.

  „Benefits"-ის სადაზღვევო პოლისი გლობალური პროდუქტია. ის საერთაშორისოა და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სადაზღვევო კომპანია Global Benefits Group (GBG)-ის მხარდაჭერით არის შექმნილი.
  03

  რისკების სწორი მართვა წარმატების ახალი საფეხურია.

  „Benefits“ ინდივიდულურად სწავლობს და აანალიზებს თითოეული კომპანიის საქმიანობას. პასუხიმგებლობას იღებს პოტენციურ რისკებზე და მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მხოლოდ ბიზნესის წარმატებაზე იყოს კონცენტრირებული.
  05

  მომხარებელი იღებს პროდუქტს, რომელიც ნამდვილად სჭირდება.

  „Benefits“-ის მიზანია მომხმარებელს მისცეს სწორი დაპირება, არ შეუქმნას მცდარი მოლოდინი და შესთავაზოს მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც მას სჭირდება.
  02

  არ არსებობს ორი ერთანირი სადაზღვევო პოლისი.

  „Benefits“ მომხმარებელს მოქნილ, ინდივიდუალური მიდგომით შექმნილ პროდუქტს სთავაზობს. თითოეული სადაზღვევო პოლისი უნიკალურია, რადგან ზუსტად არის მორგებული მომხმარებლის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე.
  04

  ინოვაცია გულისხმობს შექმნილი სიახლის პრაქტიკაში გამოყენებას.

  „Benefits“ ხარისხისა და სერვისის ახალ სტანდარტებს ნერგავს, რაც სადაზღვევო ბაზრის განვითარების ახალ ეტაპზე გადაყვანას უზრუნველყოფს.
  01

  საქართველოში შეძენილი დაზღვევა მოქმედებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.

  „Benefits"-ის სადაზღვევო პოლისი გლობალური პროდუქტია. ის საერთაშორისოა და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სადაზღვევო კომპანია Global Benefits Group (GBG)-ის მხარდაჭერით არის შექმნილი.
  02

  არ არსებობს ორი ერთანირი სადაზღვევო პოლისი.

  „Benefits“ მომხმარებელს მოქნილ, ინდივიდუალური მიდგომით შექმნილ პროდუქტს სთავაზობს. თითოეული სადაზღვევო პოლისი უნიკალურია, რადგან ზუსტად არის მორგებული მომხმარებლის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე.
  03

  რისკების სწორი მართვა წარმატების ახალი საფეხურია.

  „Benefits“ ინდივიდულურად სწავლობს და აანალიზებს თითოეული კომპანიის საქმიანობას. პასუხიმგებლობას იღებს პოტენციურ რისკებზე და მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მხოლოდ ბიზნესის წარმატებაზე იყოს კონცენტრირებული.
  04

  ინოვაცია გულისხმობს შექმნილი სიახლის პრაქტიკაში გამოყენებას.

  „Benefits“ ხარისხისა და სერვისის ახალ სტანდარტებს ნერგავს, რაც სადაზღვევო ბაზრის განვითარების ახალ ეტაპზე გადაყვანას უზრუნველყოფს.
  05

  მომხარებელი იღებს პროდუქტს, რომელიც ნამდვილად სჭირდება.

  „Benefits“-ის მიზანია მომხმარებელს მისცეს სწორი დაპირება, არ შეუქმნას მცდარი მოლოდინი და შესთავაზოს მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც მას სჭირდება.

  სადაზღვევო პროდუქტთა ვრცელი არჩევანი
  საერთაშორისო დაფარვებით.

  გაიგე მეტი